Biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê là gì?

10/01/2024
Biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê là văn bản quan trọng trong quá trình thực hiện giao dịch cho thuê nhà, văn phòng hoặc tài sản khác. Mục đích của biên bản này là đảm bảo bên cho thuê cam kết chính xác và chi tiết khi chuyển giao mặt bằng sau khi hợp đồng thuê đã được ký kết. Đọc bài viết để cập nhật các mẫu biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê mới nhất!

Biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê là gì?

Biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê là một văn bản chính thức ghi chép chi tiết về tình trạng của một mặt bằng (như căn hộ, nhà, văn phòng, cửa hàng) tại thời điểm chuyển giao từ chủ sở hữu hoặc người đại diện cho bên thuê.

Được lập thành văn bản, biên bản này có tính chất pháp lý, chứng minh rằng mặt bằng đã được chuyển giao và được cả hai bên chấp thuận.

Biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê là gì?

Việc lập biên bản bàn giao nhà cho thuê đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp có thể phát sinh trong quá trình thuê nhà, đảm bảo bảo vệ quyền lợi của cả chủ sở hữu và người thuê.

Biên bản này cần đưa ra đầy đủ thông tin liên quan đến mặt bằng cho thuê, bao gồm các yếu tố quan trọng như:

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ Việt Nam.
 • Thông tin chi tiết của các bên trong hợp đồng bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại, CMND/CCCD, email, giấy phép ĐKKD.
 • Diện tích mặt bằng cho thuê và số phòng được sử dụng.
 • Danh sách các trang thiết bị, vật dụng, nội thất đi kèm.
 • Mô tả tình trạng sử dụng của các trang thiết bị và vật dụng.
 • Thời gian và địa điểm chính xác của quá trình bàn giao.
 • Chữ ký xác nhận của cả hai bên để khẳng định sự đồng thuận và chấp nhận về tình trạng của mặt bằng cho thuê.

Mục đích của việc lập biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê

Mục đích của việc lập biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê không chỉ là một thủ tục hình thức mà còn chứa đựng những ý nghĩa quan trọng, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình thuê nhà hoặc văn phòng. Dưới đây là những mục đích cụ thể của việc lập biên bản bàn giao:

Biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê là gì?

1. Thống nhất tình trạng mặt bằng và trang thiết bị

Biên bản bàn giao giúp hai bên đồng thuận về tình trạng chung của mặt bằng cũng như các trang thiết bị đi kèm tại thời điểm chuyển giao. Điều này giúp tránh những hiểu lầm và tranh chấp sau này liên quan đến việc tình trạng ban đầu của mặt bằng.

2. Bảo vệ quyền lợi của cả hai bên

Một trong những mục đích chính của biên bản là bảo vệ quyền lợi của cả bên cho thuê và bên thuê. Nó có thể được sử dụng như một công cụ để giải quyết tranh chấp hoặc khiếu nại về sau, đặc biệt là khi có sự không đồng ý về tình trạng mặt bằng.

3. Xác định trách nhiệm sửa chữa và bảo trì

Biên bản bàn giao đề cập rõ đến trách nhiệm của cả hai bên đối với việc sửa chữa và bảo trì trong suốt thời gian thuê mặt bằng. Điều này giúp tạo ra sự rõ ràng và trách nhiệm, tránh tình trạng mâu thuẫn về quyền lợi và nghĩa vụ.

4. Thúc đẩy quá trình bàn giao tài sản

Thông qua việc lập biên bản bàn giao mặt bằng, quá trình chuyển giao tài sản sẽ diễn ra nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê là gì?

Cả hai bên sẽ có cái nhìn rõ ràng và đồng thuận về tình trạng của mặt bằng, từ đó giảm thiểu sự phức tạp và khó khăn trong quá trình chuyển giao.

5. Xây dựng sự tin tưởng giữa các bên

Lập biên bản bàn giao mặt bằng không chỉ là quy trình hành chính mà còn là cơ hội để xây dựng sự tin tưởng giữa bên cho thuê và bên thuê. Sự minh bạch và trung thực trong việc mô tả tình trạng và trang thiết bị giúp tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hợp tác.

6. Chịu trách nhiệm bảo quản và sử dụng tài sản

Sau khi quá trình bàn giao mặt bằng hoàn tất, biên bản này cũng nhấn mạnh trách nhiệm của bên thuê trong việc bảo quản và sử dụng tài sản theo thỏa thuận đã được ghi rõ.

Điều này giúp duy trì sự duyên dáng và trạng thái tốt của mặt bằng trong thời gian thuê.

Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê văn phòng

Việc lập biên bản bàn giao mặt bằng là một bước quan trọng để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của cả hai bên trong quá trình thực hiện hợp đồng cho thuê.

Dưới đây là mẫu biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê văn phòng mới nhất từ ITALAND, giúp bạn thực hiện quá trình này một cách thuận lợi và minh bạch hơn.

                                                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                         – – – – – – – – – – – 

                                                                                                       BIÊN BẢN BÀN GIAO VĂN PHÒNG CHO THUÊ

                                                                                                                                   Số: ………

Căn cứ Hợp đồng số ……… ngày …… / …… / …… về việc cho thuê văn phòng giữa Ông/ Bà … và Công ty ……………

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm …… tại địa chỉ …………………………, thỏa thuận diễn ra giữa các bên bao gồm:

BÊN NHẬN BÀN GIAO (GỌI TẮT LÀ “BÊN A):

Tên công ty: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản: ………………………… tại ngân hàng …………………………………………………………………………..

Người đại diện: …………………………………Chức vụ: ……………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ………………………………………. Fax: …………………………………………………………………………..

Tài khoản: ………………………… tại ngân hàng …………………………………………………………………………..

BÊN BÀN GIAO (GỌI TẮT LÀ “BÊN B”):

Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………………………..

Số CCCD/CMND: ……………….. cấp ngày……………. tại ………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ………………………………………. Fax: …………………………………………………………………………..

Tài khoản: ………………………… tại ngân hàng …………………………………………………………………………..

Bên A và Bên B đã thỏa thuận và đi đến ký kết Biên bản bàn giao văn phòng cho thuê tại số ……, đường ……, phường ……, quận……, TP…… với nội dung sau: 

– Diện tích văn phòng cho thuê: ………………………………………………….………………………………………….

– Tổng số phòng: ………………………………………………………………………………………………………………

– Các khu chức năng phụ: ……………………………………………………….……………………………………………

– Thiết bị:

+ ………………………………………………………………………………….………………………………………………

+ ………………………………………………………………………………….………………………………………………

Bên B đã bàn giao đầy đủ cho Bên A mặt bằng văn phòng và các trang thiết bị đã liệt kê ở trên.

Bên A đã nhận bàn giao đầy đủ từ Bên B. Hai bên đi đến thống nhất các nội dung trên và ký xác nhận vào biên bản.

Biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê văn phòng được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Việc bàn giao kết thúc vào lúc …… giờ cùng ngày.

                                                                                                                                                                                                                                                         ……, ngày……, tháng……, năm….

                                                                                                                                                     ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                            ĐẠI DIỆN BÊN B        

                                                                                                                                                      (Ký ghi rõ họ tên)                                                                           (Ký ghi rõ họ tên)   

 

Biên bản bàn giao nhà cho thuê và trang thiết bị đi kèm

Trong quá trình chuyển giao mặt bằng nhà cho thuê, việc kèm theo trang thiết bị, vật dụng, và nội thất là điều phổ biến. Để đảm bảo tính chính xác và minh bạch, mẫu biên bản bàn giao dưới đây đã được thiết kế để cung cấp thông tin cụ thể và rõ ràng về tình trạng sử dụng của các trang thiết bị đi kèm.

                                                                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                          – – – – – – – – – – – 

                                                                                                             BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ VÀ TRANG THIẾT BỊ ĐI KÈM

– Căn cứ Hợp đồng thuê nhà số ……… ngày …… / …… / …… 

– Căn cứ  vào nhu cầu và khả năng thực hiện của hai bên, hôm nay ngày … tháng … năm …, chúng tôi gồm:

BÊN A – BÊN CHO THUÊ:

Người đại diện: ……………………………………….. Sinh năm: …………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ……………….. Ngày cấp: ………………… Tại: ………………….…………………………………………….

Điện thoại: ………………………………… Email: ……………………………..……………………………………………………

Là đại diện hợp pháp căn nhà số: …………………………………………………………………………………………….

BÊN B – BÊN THUÊ:

Người đại diện: ……………………………………….. Sinh năm: …………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ……………….. Ngày cấp: ………………… Tại: ………………….…………………………………………….

Điện thoại: ………………………………… Email: ……………………………..……………………………………………………

Qua quá trình xem xét kiểm tra, hai bên cùng thỏa thuận và thống nhất ký vào biên bản bàn giao nhà và trang thiết bị đi kèm với các nội dung như sau:

– Diện tích sử dụng: Nhà … tầng, diện tích mặt bằng … m2, tổng diện tích sử dụng ước tính … m2.

– Trang thiết bị đi kèm: 

 1. Máy lạnh: …… (số lượng)
 2. Tủ lạnh: ……. (số lượng)
 3. Chìa khóa: ……. (số lượng)
 4. Bình nóng lạnh: …… (số lượng)
 5. Bếp điện: …… (số lượng)
 6. Bóng đèn tuýp: …… (số lượng)

……

Bên A đã bàn giao đầy đủ  cho Bên B các trang thiết bị được liệt kê ở trên. Bên B đã nhận nhận bàn giao đầy đủ từ Bên A, toàn bộ trang thiết bị đi kèm đều đang trong tình trạng hoạt động tốt. 

Biên bản bàn giao này gồm …. trang, được lập thành 02 (hai) bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 01 (một) bản, Bên B giữ 01 (một) bản.

Việc bàn giao kết thúc vào lúc …… cùng ngày.

                                                                                                                                                                                                                                                        ……, ngày……, tháng……, năm….

                                                                                                                                                     ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                            ĐẠI DIỆN BÊN B        

                                                                                                                                                      (Ký ghi rõ họ tên)                                                                           (Ký ghi rõ họ tên)   

 

Quy trình bàn giao văn phòng cho thuê

Quy trình bàn giao mặt bằng, không chỉ là văn phòng mà còn áp dụng cho việc cho thuê nhà, căn hộ, hoặc nhà trọ, nhằm đảm bảo lợi ích của cả hai bên và ngăn chặn mọi xung đột không mong muốn.

Biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê là gì?

Chi tiết về quy trình bàn giao mặt bằng cho thuê được thực hiện như sau:

 • Chuẩn bị biên bản bàn giao: Lập biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê với sự chi tiết và rõ ràng, phù hợp với yêu cầu cụ thể của loại hình bất động sản (văn phòng, nhà, căn hộ, nhà trọ).

 • Chuẩn bị văn bản tiếng anh (đối với khách nước ngoài): Trong trường hợp khách thuê là người nước ngoài, bên cho thuê cần chuẩn bị thêm văn bản bằng tiếng Anh để đảm bảo sự hiểu rõ và minh bạch.

 • Kiểm tra và đối chiếu: Tiến hành kiểm tra và đối chiếu giữa nội dung biên bản bàn giao với tình trạng thực tế của mặt bằng. Điều này giúp phát hiện và điều chỉnh mọi không khớp nếu cần thiết.

 • Ký kết biên bản xác nhận: Hai bên, bên cho thuê và bên thuê, thực hiện việc ký kết biên bản xác nhận bàn giao mặt bằng và, nếu có, các trang thiết bị đi kèm. Điều này là bước quan trọng để chứng minh sự đồng thuận và chấp nhận về tình trạng mặt bằng.

Quy trình bàn giao mặt bằng được thực hiện một cách cẩn thận nhằm đảm bảo mọi giao dịch diễn ra suôn sẻ và minh bạch, đồng thời giảm thiểu rủi ro và tranh chấp có thể phát sinh.

Những điều cần lưu ý khi lập biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê

Biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê là một phần quan trọng của hợp đồng thuê nhà và có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm thuê nhà của bạn trong tương lai.

Biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê là gì?

Để tránh những vấn đề tranh chấp không mong muốn, khi lập biên bản bàn giao nhà hoặc văn phòng cho thuê, các bên cần chú ý đến những điểm sau đây:

 • Thời gian và địa điểm: Nêu rõ thời gian và địa điểm tiến hành bàn giao mặt bằng và lập biên bản để tránh hiểu lầm và đảm bảo sự chủ động trong quá trình giao nhận.

 • Thông tin cá nhân và liên lạc: Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và liên lạc của cả hai bên bàn giao và bên nhận bàn giao để thuận tiện trong việc liên lạc và giải quyết vấn đề.

 • Thông tin trang thiết bị: Ghi chép rõ ràng và đầy đủ thông tin về trang thiết bị bàn giao, bao gồm tên, số lượng, giá trị, và tình trạng thực tế của chúng.

 • Điều kiện và trách nhiệm: Nêu cụ thể các điều kiện và điều khoản liên quan đến trang thiết bị, cũng như trách nhiệm của cả hai bên trong quá trình sử dụng và bảo quản chúng.

 • Chữ ký chứng thực: Đảm bảo có chữ ký của cả hai bên trên biên bản, và nếu cần thiết, có thể có chữ ký của người làm chứng để tăng cường tính minh bạch.

 • Hình ảnh mặt bằng: Nếu quá trình bàn giao diễn ra qua email, bên cho thuê nên đính kèm hình ảnh minh họa về tình trạng thực tế của mặt bằng để làm bằng chứng và tránh hiểu lầm.

Những lưu ý trên giúp đảm bảo một biên bản bàn giao mặt bằng chính xác, minh bạch, và giảm thiểu khả năng xảy ra tranh chấp sau này.

Việc tạo ra biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê đóng vai trò quan trọng trong mọi giao dịch cho thuê nhà. Trong quá trình này, việc kiểm tra và ghi nhận chi tiết về mặt bằng nhà hoặc văn phòng cần được bàn giao là không thể phớt lờ. Mục tiêu của quy trình này là ngăn chặn mọi khả năng xảy ra tranh chấp hay khiếu nại sau này.

Chúng tôi hy vọng rằng những chia sẻ trên đây từ ITALAND sẽ giúp bạn có một mẫu biên bản bàn giao mặt bằng đầy đủ và chuẩn mực để áp dụng trong quá trình thực hiện hợp đồng cho thuê.

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ITA VIỆT NAMZalo
Gọi điện