Các biện pháp pháp lý khi người thuê muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

07/06/2024
Trong việc chấm dứt hợp đồng, việc tuân thủ đúng quy trình và các điều khoản trong hợp đồng là rất quan trọng để tránh các vấn đề pháp lý và đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên.

Hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh là một trong những hợp đồng phổ biến trong hoạt động kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và cá nhân có không gian phù hợp để thực hiện các hoạt động thương mại.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người thuê có thể muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn vì nhiều lý do như kinh doanh không hiệu quả, cần chuyển địa điểm, hoặc gặp khó khăn tài chính.

Các biện pháp pháp lý khi người thuê muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đòi hỏi người thuê phải tuân thủ các quy định pháp lý và điều khoản trong hợp đồng để tránh các rủi ro pháp lý.

Dưới đây là một số biện pháp pháp lý người thuê cần cân nhắc:

Đọc kỹ hợp đồng và xác định các trường hợp chấm dứt

Hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh là căn cứ pháp lý quan trọng nhất trong quá trình. Để tránh những rủi ro không đáng có, người thuê cần phải đọc kỹ hợp đồng và xác định các trường hợp chấm dứt hợp đồng. Các điều khoản quan trọng bao gồm:

Các biện pháp pháp lý khi người thuê muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

1. Các trường hợp được phép chấm dứt hợp đồng trước hạn

Trong hợp đồng, các trường hợp được phép chấm dứt trước hạn thường được quy định rõ ràng. Người thuê cần chú ý đến những điều khoản sau:

  • Trường hợp bất khả kháng: Đây là những tình huống mà cả hai bên không thể kiểm soát, như thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, hoặc các sự kiện tương tự. Những tình huống này thường được coi là lý do hợp lý để chấm dứt hợp đồng mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý.

  • Lỗi vi phạm của bên cho thuê: Hợp đồng có thể quy định rõ ràng các trường hợp mà bên cho thuê vi phạm các cam kết, chẳng hạn như không đảm bảo chất lượng mặt bằng, không thực hiện các sửa chữa cần thiết hoặc can thiệp vào hoạt động kinh doanh của người thuê. Trong các trường hợp này, người thuê có quyền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

  • Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của người thuê: Một số hợp đồng cho phép người thuê quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, quyền này thường kèm theo các điều kiện cụ thể, chẳng hạn như thông báo trước trong một khoảng thời gian nhất định hoặc trả một khoản phí phạt.

Các biện pháp pháp lý khi người thuê muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

2. Trách nhiệm của mỗi bên khi chấm dứt hợp đồng

Khi chấm dứt hợp đồng trước hạn, trách nhiệm của mỗi bên cần được xác định rõ ràng để tránh các tranh chấp pháp lý:

  • Thông báo trước: Thường thì hợp đồng sẽ quy định một khoảng thời gian cụ thể mà bên muốn chấm dứt phải thông báo trước cho bên kia. Khoảng thời gian này có thể từ 30 đến 90 ngày, tùy thuộc vào thỏa thuận ban đầu. Việc thông báo phải được thực hiện bằng văn bản và gửi qua các phương thức đã được thỏa thuận trong hợp đồng, chẳng hạn như thư bảo đảm hoặc email.

  • Thời hạn thông báo: Thời hạn thông báo là yếu tố quan trọng trong quá trình chấm dứt hợp đồng. Người thuê cần tuân thủ đúng thời hạn này để tránh các hậu quả pháp lý.

  • Chi phí phát sinh: Khi chấm dứt hợp đồng trước hạn, có thể sẽ phát sinh các chi phí liên quan, như tiền thuê mặt bằng còn lại, chi phí cải tạo lại mặt bằng, hoặc các khoản đền bù khác. Hợp đồng cần quy định rõ ai sẽ chịu các chi phí này để tránh mâu thuẫn.

Các biện pháp pháp lý khi người thuê muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

3. Mức phạt vi phạm (nếu có)

Mức phạt vi phạm là một yếu tố quan trọng cần lưu ý khi xem xét chấm dứt hợp đồng trước hạn:

  • Mức phạt được quy định: Hợp đồng thường có điều khoản về mức phạt nếu một bên vi phạm các điều kiện chấm dứt hợp đồng. Mức phạt này có thể là một khoản tiền cụ thể hoặc một tỷ lệ phần trăm của giá trị hợp đồng.

  • Điều kiện áp dụng: Người thuê cần xác định rõ trong những trường hợp nào mức phạt sẽ được áp dụng. Chẳng hạn, mức phạt có thể áp dụng nếu người thuê chấm dứt hợp đồng mà không có lý do chính đáng hoặc không tuân thủ đúng thủ tục thông báo trước.

  • Khả năng miễn hoặc giảm mức phạt: Trong một số trường hợp, mức phạt có thể được miễn hoặc giảm nếu người thuê chứng minh được rằng việc chấm dứt hợp đồng là do các yếu tố bất khả kháng hoặc lỗi hoàn toàn từ phía bên cho thuê.

Các biện pháp pháp lý khi người thuê muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Thương lượng với bên cho thuê

Thay vì vội vàng chấm dứt hợp đồng theo ý mình, người thuê nên cân nhắc việc thương lượng với bên cho thuê để tìm giải pháp phù hợp cho cả hai bên.

Thương lượng có thể giúp giảm thiểu thiệt hại và duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Dưới đây là một số phương án thương lượng cụ thể:

1. Điều chỉnh thời hạn thuê

Thay vì chấm dứt hoàn toàn hợp đồng, người thuê có thể đề xuất điều chỉnh thời hạn thuê. Việc rút ngắn thời hạn thuê có thể là một giải pháp linh hoạt giúp người thuê giảm bớt gánh nặng tài chính mà không phải chịu các khoản phạt lớn.

Các biện pháp pháp lý khi người thuê muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Trong nhiều trường hợp, bên cho thuê có thể chấp nhận thay đổi này nếu được thương lượng hợp lý và không ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch kinh doanh của họ.

2. Chuyển nhượng hợp đồng

Một giải pháp khác là chuyển nhượng hợp đồng cho bên thứ ba. Người thuê có thể tìm kiếm một doanh nghiệp hoặc cá nhân khác có nhu cầu thuê mặt bằng để tiếp tục thực hiện hợp đồng.

Quá trình chuyển nhượng hợp đồng thường cần sự đồng ý của bên cho thuê, vì vậy người thuê nên thảo luận kỹ lưỡng và cung cấp đầy đủ thông tin về bên thay thế để đảm bảo sự chấp thuận.

Các biện pháp pháp lý khi người thuê muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Việc chuyển nhượng này giúp người thuê tránh được các khoản phạt và bên cho thuê cũng không bị gián đoạn trong việc cho thuê mặt bằng.

3. Giảm bớt mức phạt vi phạm

Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng là không thể tránh khỏi, người thuê nên cố gắng thương lượng để giảm bớt mức phạt vi phạm.

Nếu lý do chấm dứt hợp đồng là do các yếu tố bất khả kháng như: thiên tai, dịch bệnh, hoặc các vấn đề kinh tế nghiêm trọng, người thuê có thể trình bày rõ ràng tình huống để bên cho thuê hiểu và đồng ý giảm bớt mức phạt.

Các biện pháp pháp lý khi người thuê muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Thông thường, nếu lý do chấm dứt là chính đáng và người thuê thể hiện thiện chí trong việc giải quyết vấn đề, bên cho thuê sẽ cân nhắc giảm nhẹ các khoản phạt.

4. Các giải pháp khác

Ngoài các giải pháp trên, người thuê có thể đề xuất các phương án khác như: giảm bớt diện tích thuê hoặc tạm ngừng hợp đồng trong một khoảng thời gian nhất định để khắc phục khó khăn.

Việc thương lượng thành công phụ thuộc vào sự linh hoạt và thiện chí của cả hai bên. Một cuộc thương lượng hiệu quả không chỉ giúp giải quyết vấn đề hiện tại mà còn có thể xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, có lợi cho cả người thuê và bên cho thuê trong tương lai.

Các biện pháp pháp lý khi người thuê muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Việc thương lượng với bên cho thuê không chỉ giúp người thuê giảm bớt các khoản phạt và nghĩa vụ tài chính mà còn duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với đối tác.

Điều này có thể rất quan trọng nếu người thuê có kế hoạch quay lại thị trường hoặc thuê mặt bằng khác trong tương lai.

Bên cạnh đó, thương lượng thành công cũng thể hiện sự chuyên nghiệp và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt của người thuê, tạo ấn tượng tốt với bên cho thuê.

Các biện pháp pháp lý khi người thuê muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Áp dụng các quy định của pháp luật

Khi việc thương lượng trực tiếp với bên cho thuê không đạt được sự đồng thuận, người thuê có thể áp dụng các quy định của pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý:

1. Luật doanh nghiệp năm 2020

Luật doanh nghiệp cung cấp các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản lý doanh nghiệp.

Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh, người thuê có thể tham khảo các quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, cũng như quyền lợi của các bên trong giao dịch thương mại.

Các biện pháp pháp lý khi người thuê muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

2. Bộ luật dân sự năm 2015

Bộ luật dân sự quy định về quan hệ pháp lý giữa các cá nhân và tổ chức trong xã hội dân sự. Trong trường hợp tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng, người thuê có thể dựa vào các quy định về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng, cũng như quy định về việc chấm dứt hợp đồng do lỗi của một trong hai bên.

3. Luật kinh doanh bất động sản năm 2014

Luật kinh doanh bất động sản quy định về quản lý, giao dịch và sử dụng đất đai và tài sản bất động sản.

Các biện pháp pháp lý khi người thuê muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh, người thuê có thể tham khảo các quy định về việc chấm dứt hợp đồng thuê và các biện pháp bảo vệ quyền lợi của bên thuê trong các giao dịch bất động sản.

Bằng cách áp dụng các quy định của các luật nêu trên, người thuê có thể tìm thấy các cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình trong quá trình chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh trước thời hạn.

Đưa ra thông báo chấm dứt hợp đồng

Quy trình đưa ra thông báo chấm dứt hợp đồng là một bước quan trọng và phức tạp, đòi hỏi sự chính xác và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật cũng như điều khoản trong hợp đồng. Dưới đây là một số chi tiết cụ thể về quy trình này:

Các biện pháp pháp lý khi người thuê muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

1. Thời hạn thông báo

Thường, quy định pháp luật và điều khoản trong hợp đồng sẽ quy định một khoảng thời gian cụ thể mà người thuê cần phải tuân thủ khi đưa ra thông báo chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Thời hạn này thường dao động từ 30 đến 90 ngày trước ngày muốn chấm dứt hợp đồng. Việc tuân thủ thời hạn này không chỉ giúp người thuê tránh được các vấn đề pháp lý mà còn tạo điều kiện cho bên cho thuê để có thời gian sắp xếp lại kế hoạch kinh doanh của họ.

Các biện pháp pháp lý khi người thuê muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

2. Hình thức thông báo

Thông báo chấm dứt hợp đồng cần phải được đưa ra bằng văn bản và gửi đến bên cho thuê. Hình thức này đảm bảo tính chính xác và minh bạch của quyết định chấm dứt, cũng như tạo điều kiện cho việc lưu trữ và chứng minh nếu cần thiết trong các tranh chấp sau này.

Thông báo cần phải ghi rõ thông tin cụ thể về việc chấm dứt hợp đồng, bao gồm lý do chấm dứt và ngày chấm dứt dự kiến.

3. Lý do chấm dứt

Thông báo chấm dứt hợp đồng cần phải nêu rõ lý do chấm dứt. Lý do này có thể là do nhu cầu kinh doanh thay đổi, khó khăn tài chính, hoặc bất kỳ lý do khác có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục thuê mặt bằng.

Các biện pháp pháp lý khi người thuê muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Việc nêu rõ lý do không chỉ là một yêu cầu pháp lý mà còn giúp bên cho thuê hiểu rõ hơn về tình hình của người thuê và có thể hỗ trợ trong việc tìm kiếm giải pháp hoặc thỏa thuận thay thế.

4. Tuân thủ quy định

Việc tuân thủ đúng quy định về thời hạn và hình thức thông báo chấm dứt là rất quan trọng. Vi phạm các quy định này có thể dẫn đến các hậu quả pháp lý, bao gồm phải chi trả các khoản phạt hoặc bồi thường cho bên cho thuê.

Do đó, người thuê cần phải đảm bảo rằng thông báo của họ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý và hợp đồng.

Các biện pháp pháp lý khi người thuê muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Đền bù thiệt hại khi chấm dứt trước thời hạn

Trong trường hợp hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh có quy định về việc đền bù thiệt hại khi chấm dứt trước thời hạn, người thuê cần phải chuẩn bị tài chính để thực hiện nghĩa vụ này.

Điều này đặc biệt quan trọng khi người thuê chấm dứt hợp đồng mà không được sự đồng ý từ bên cho thuê.

1. Tiền thuê mặt bằng cho thời gian còn lại của hợp đồng

Một trong những hình thức đền bù phổ biến nhất là việc thanh toán tiền thuê mặt bằng cho thời gian còn lại của hợp đồng. Điều này thường được tính dựa trên mức giá thuê đã được thỏa thuận trong hợp đồng.

Các biện pháp pháp lý khi người thuê muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Số tiền cần phải trả sẽ phụ thuộc vào thời gian còn lại của hợp đồng và điều khoản quy định trong hợp đồng về việc tính toán khoản phí này.

2. Khoản tiền phạt cố định

Ngoài việc thanh toán tiền thuê mặt bằng, hợp đồng cũng có thể quy định một khoản tiền phạt cố định cho việc chấm dứt trước thời hạn. Khoản phạt này thường được xác định trước và được nêu rõ trong điều khoản chấm dứt của hợp đồng.

Số tiền phạt có thể được tính dựa trên một số yếu tố như thời gian còn lại của hợp đồng, giá trị của hợp đồng, và mức độ ảnh hưởng đến bên cho thuê.

Các biện pháp pháp lý khi người thuê muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

3. Sự quan trọng của việc chuẩn bị tài chính

Việc chuẩn bị tài chính để đền bù thiệt hại là một phần không thể thiếu của quá trình chấm dứt hợp đồng. Người thuê cần đảm bảo rằng họ có đủ tiền để thanh toán các khoản phí phạt và tiền thuê mặt bằng còn lại, tránh gây ra tranh cãi hoặc bất đồng với bên cho thuê.

Việc không thực hiện nghĩa vụ đền bù thiệt hại có thể dẫn đến hậu quả pháp lý và ảnh hưởng đến uy tín kinh doanh của người thuê trong tương lai.

Các biện pháp pháp lý khi người thuê muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Tìm người thuê thay thế để giảm thiệt hại

Một cách khác để giảm thiểu thiệt hại là tìm người thuê thay thế. Nếu bên cho thuê đồng ý, người thuê có thể giới thiệu một bên khác để tiếp tục thuê mặt bằng. Điều này có thể giúp người thuê tránh được khoản đền bù thiệt hại hoặc giảm bớt phí phạt.

Trong quá trình kinh doanh, có thể xảy ra những thay đổi không mong muốn dẫn đến việc người thuê cần chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh trước thời hạn.

Các biện pháp pháp lý khi người thuê muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Trong tình huống như vậy, việc tìm người thuê thay thế có thể là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để giảm thiểu thiệt hại và tránh các phí phạt có thể phát sinh. Lợi ích của việc tìm người thuê thay thế: 

1. Tránh phải chịu phí phạt và đền bù thiệt hại

Việc tìm được người thuê thay thế nhanh chóng và hiệu quả có thể giúp người thuê tránh được các khoản phí phạt và đền bù thiệt hại do chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Thay vì phải tự mình chịu toàn bộ chi phí, việc chuyển giao hợp đồng cho người thuê mới có thể giảm bớt gánh nặng tài chính.

Các biện pháp pháp lý khi người thuê muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

2. Duy trì mối quan hệ tích cực với bên cho thuê

Việc tìm người thuê thay thế và tiếp tục thuê mặt bằng có thể giữ cho mối quan hệ với bên cho thuê được duy trì tích cực.

Bằng cách này, người thuê có thể tạo điều kiện cho việc hợp tác trong tương lai hoặc có thể nhận được sự hỗ trợ từ bên cho thuê trong quá trình tìm kiếm người thuê mới.

3. Tiết kiệm thời gian và công sức

Thay vì phải tìm kiếm một mặt bằng mới và bắt đầu quá trình thuê từ đầu, việc tìm người thuê thay thế có thể tiết kiệm thời gian và công sức đáng kể.

Các biện pháp pháp lý khi người thuê muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Điều này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trong môi trường kinh doanh cạnh tranh, nơi mọi cơ hội mới đều quan trọng và cần phải được nắm bắt kịp thời.

Tư vấn pháp lý thuê mặt bằng kinh doanh

Khi đối diện với các tình huống phức tạp hoặc có tranh chấp trong việc chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh, việc tìm đến sự tư vấn pháp lý là một bước cần thiết và có thể đảm bảo cho người thuê một quá trình pháp lý mượt mà và hiệu quả.

Dưới đây là một số lý do và lợi ích khi tư vấn pháp lý trong trường hợp này:

Các biện pháp pháp lý khi người thuê muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

1. Hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ

Luật sư chuyên về hợp đồng và bất động sản sẽ giúp người thuê hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của mình trong hợp đồng thuê.

Họ có thể giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến các điều khoản và điều kiện của hợp đồng, cũng như các quy định pháp lý liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng.

2. Tư vấn về biện pháp pháp lý phù hợp

Dựa trên tình huống cụ thể của mỗi trường hợp, luật sư sẽ tư vấn cho người thuê về các biện pháp pháp lý phù hợp nhất để chấm dứt hợp đồng một cách hợp lý và minh bạch.

Các biện pháp pháp lý khi người thuê muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Điều này có thể bao gồm việc thực hiện các thủ tục thông báo đúng cách, thương lượng với bên cho thuê hoặc tham gia các phương án giải quyết tranh chấp.

3. Đại diện trong các cuộc đàm phán hoặc tranh tụng

Trong trường hợp có sự tranh chấp giữa người thuê và bên cho thuê, luật sư sẽ đại diện cho người thuê trong các cuộc đàm phán hoặc tranh tụng. Họ sẽ bảo vệ quyền lợi của người thuê và nỗ lực đạt được kết quả tích cực trong quá trình pháp lý.

4. Phòng ngừa rủi ro pháp lý

Bằng việc sử dụng sự hiểu biết và kinh nghiệm của mình về luật pháp, luật sư có thể giúp người thuê phòng ngừa các rủi ro pháp lý có thể phát sinh từ việc chấm dứt hợp đồng.

Các biện pháp pháp lý khi người thuê muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Họ sẽ đảm bảo rằng mọi hành động được thực hiện tuân thủ đúng các quy định và điều khoản pháp lý.

5. Tối ưu hóa kết quả

Với sự hỗ trợ từ luật sư, người thuê có thể tối ưu hóa kết quả khi chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh. Luật sư sẽ đảm bảo rằng mọi biện pháp pháp lý được thực hiện nhằm đạt được mục tiêu của người thuê một cách hiệu quả nhất.

Lưu ý khi chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng

Khi quyết định chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh trước thời hạn, người thuê cần chú ý đến một số điểm quan trọng để đảm bảo quy trình diễn ra một cách trơn tru và hợp pháp. Dưới đây là những lưu ý quan trọng cần xem xét:

Các biện pháp pháp lý khi người thuê muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

1. Thông báo bằng văn bản

Việc gửi thông báo chấm dứt hợp đồng bằng văn bản là bước quan trọng đầu tiên mà người thuê cần thực hiện. Thông báo này cần được gửi đến bên cho thuê theo đúng quy định về hình thức và thời hạn.

Thông báo nên nêu rõ lý do chấm dứt và thời điểm mà người thuê dự định chấm dứt hợp đồng.

2. Bàn giao mặt bằng

Trước khi chấm dứt hợp đồng, người thuê cần đảm bảo rằng mặt bằng được bàn giao đúng như thỏa thuận ban đầu trong hợp đồng. Điều này có thể bao gồm việc loại bỏ các trang thiết bị, trang trí hoặc sửa chữa theo yêu cầu của bên cho thuê.

Việc bàn giao mặt bằng một cách hoàn chỉnh và sạch sẽ sẽ giúp tránh được các tranh chấp sau này.

Các biện pháp pháp lý khi người thuê muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

3. Thanh toán đầy đủ các khoản phí

Trước khi chấm dứt hợp đồng, người thuê cần đảm bảo rằng tất cả các khoản phí thuê mặt bằng và các khoản phí dịch vụ khác đã được thanh toán đầy đủ đến thời điểm chấm dứt hợp đồng.

Việc này bao gồm cả việc thanh toán tiền thuê mặt bằng cho thời gian cuối cùng của hợp đồng và các khoản phí còn lại như phí dịch vụ, phí bảo trì, hoặc các khoản phí khác theo thỏa thuận trong hợp đồng.

4. Xác nhận việc chấm dứt hợp đồng

Cuối cùng, sau khi thực hiện đầy đủ các bước trên, người thuê cần xác nhận việc chấm dứt hợp đồng bằng văn bản và yêu cầu bên cho thuê xác nhận lại việc này.

Việc này sẽ giúp đảm bảo rằng cả hai bên đã đồng ý về việc chấm dứt hợp đồng và tránh được các tranh chấp sau này.

Chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh trước thời hạn là một quyết định quan trọng và cần được thực hiện cẩn trọng để tránh các rủi ro pháp lý.

Các biện pháp pháp lý khi người thuê muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Người thuê cần kiểm tra kỹ các điều khoản trong hợp đồng, thương lượng với bên cho thuê, thực hiện đúng thủ tục thông báo và sẵn sàng đền bù thiệt hại nếu cần thiết. Sự tư vấn từ luật sư cũng là yếu tố quan trọng giúp người thuê đảm bảo quyền lợi của mình khi chấm dứt hợp đồng.

Nếu quý khách đang cần tìm thuê mặt bằng hoặc mặt bằng kinh doanh tại đây hay cần tư vấn. Mọi thông tin hãy liên hệ ngay với ITALAND hoặc theo dõi thông tin mặt bằng tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ITA VIỆT NAMZalo
Gọi điện