Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà là gì? Khi nào cần làm?

05/01/2024
Gia hạn hợp đồng thuê nhà trở nên phổ biến trong thị trường nhà đất ngày nay. Thay vì kí kết hợp đồng mới khi hết hạn, việc sử dụng phụ lục gia hạn là một giải pháp tiết kiệm thời gian và vẫn đảm bảo tính hợp pháp. ITALAND sẽ cung cấp mẫu gia hạn hợp đồng thuê nhà cùng những lưu ý quan trọng trong quá trình lập hợp đồng.

Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà và sự quan trọng của nó trong giao dịch thuê nhà

Hợp đồng thuê nhà là một thỏa thuận dân sự quan trọng, được xây dựng trên cơ sở sự đồng thuận giữa bên thuê và bên cho thuê.

Các điều khoản của hợp đồng này bao gồm các mục như: diện tích thuê, thời hạn thuê, giá thuê, các điều khoản thanh toán, cũng như quyền và nghĩa vụ hợp pháp của cả hai bên. Khi hợp đồng đến hạn, nếu bên thuê muốn tiếp tục thuê nhà, quá trình lập phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà trở thành quan trọng.

Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà là gì? Khi nào cần làm?

Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà là một văn bản pháp lý được thêm vào để kéo dài thời hạn của hợp đồng thuê nhà ban đầu khi thời hạn đó đã hết.

Quan trọng nhất, sau khi phụ lục được thỏa thuận và ký kết, quyền và nghĩa vụ của cả hai bên tiếp tục được xác lập và duy trì. Nội dung của phụ lục có thể điều chỉnh các thông tin quan trọng như thời hạn hợp đồng, giá thuê mới (nếu có), điều kiện và điều khoản bổ sung.

Một điều quan trọng cần lưu ý là phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà có giá trị tương đương với hợp đồng thuê nhà ban đầu. Điều này đồng nghĩa với việc nội dung của phụ lục không thể đi ngược lại với nội dung của hợp đồng gốc.

Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà là gì? Khi nào cần làm?

Mục tiêu chính của phụ lục gia hạn là duy trì tính hợp pháp của giao dịch thuê nhà, đồng thời cung cấp một giải pháp linh hoạt khi cần kéo dài thời hạn thuê mà không cần phải lập hợp đồng mới.

Khi nào cần làm phụ lục gia hạn hợp đồng cho thuê nhà?

Quá trình lập phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà xuất phát từ mong muốn của cả hai bên khi hợp đồng thuê nhà đang dần đến hồi kết thúc. Trong trường hợp này, việc thảo luận và thống nhất về việc gia hạn là quan trọng để tiếp tục mối quan hệ giao dịch một cách trơn tru.

Mục tiêu chính của việc lập phụ lục gia hạn là đảm bảo tính liên tục và hợp pháp của giao dịch thuê nhà, mà không cần phải tạo ra một hợp đồng mới. Thông thường, khi ký kết hợp đồng thuê nhà, cả hai bên thường liên kết việc lập phụ lục gia hạn để tránh sự phiền toái sau này.

Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà là gì? Khi nào cần làm?

Khi hợp đồng thuê nhà hết hiệu lực và cả hai bên đều mong muốn tiếp tục mối quan hệ thuê nhà, họ sẽ tuân thủ theo nội dung đã thảo luận trong phụ lục gia hạn. Ngược lại, nếu không có sự mong muốn chung về việc gia hạn, các bên có thể tiếp tục theo đường lối không ký kết phụ lục mới.

Như vậy, quá trình lập phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà không chỉ tập trung vào việc tiếp tục giao dịch mà còn là một bước quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và hiểu biết rõ ràng giữa các bên tham gia.

Tầm quan trọng của mẫu gia hạn hợp đồng thuê nhà

1. Căn cứ pháp lý cho thời hạn thuê nhà

Hợp đồng thuê nhà thường được lập trong một khoảng thời gian nhất định, và khi hết thời hạn, quyền và nghĩa vụ của các bên chấm dứt.

Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà là gì? Khi nào cần làm?

Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà không chỉ là văn bản giúp kéo dài thêm thời hạn cho thuê mà còn là căn cứ pháp lý quan trọng. Nó giúp chứng minh tính hợp pháp của giao dịch và bảo vệ quyền lợi của cả người cho thuê và người thuê nhà.

2. Tiết kiệm thời gian

Khi gia hạn hợp đồng thuê nhà, mọi chi tiết liên quan đến giao dịch như: giá thuê, điều khoản thanh toán, quyền và nghĩa vụ đều được duy trì theo thỏa thuận trước đó.

Việc này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian so với việc lập một hợp đồng mới. Thay vì phải làm lại toàn bộ hợp đồng, các bên chỉ cần ký kết vào phụ lục gia hạn, tiện ích và hiệu quả.

3. Đáp ứng mục đích sử dụng lâu dài

Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà là gì? Khi nào cần làm?

Đối với các cá nhân hoặc doanh nghiệp thuê nhà, việc gia hạn hợp đồng là giải pháp linh hoạt để đáp ứng mục đích sử dụng lâu dài. Các hoạt động như ở và kinh doanh đòi hỏi sự chuẩn bị và sắp xếp nội thất, và việc gia hạn hợp đồng giúp bảo đảm hiệu quả tài chính và ổn định trong dài hạn.

Cách thức gia hạn hợp đồng thuê nhà như thế nào?

Theo quy định của Điều 328 Bộ Luật Dân Sự 2015, quá trình gia hạn hợp đồng thuê nhà được thực hiện như sau:

1. Đặt cọc

  • Một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc vật có giá trị để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.
  • Tài sản đặt cọc có thể là tiền mặt hoặc các tài sản khác có giá trị được thỏa thuận.

Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà là gì? Khi nào cần làm?

2. Thực hiện hợp đồng

  • Nếu hợp đồng được giao kết và thực hiện đúng theo thỏa thuận, tài sản đặt cọc sẽ được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền theo hợp đồng.

3. Tình huống từ chối giao kết

  • Nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết hoặc thực hiện hợp đồng, tài sản đặt cọc sẽ thuộc về bên nhận đặt cọc.
  • Nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết hoặc thực hiện hợp đồng, phải trả lại cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ khi có thỏa thuận khác.

Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà là gì? Khi nào cần làm?

Ví dụ áp dụng: Bên thuê đặt cọc nhằm đảm bảo nghĩa vụ thuê nhà trong 6 tháng. Trong trường hợp bên thuê chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, bên thuê mất tiền cọc. Nếu muốn tiếp tục thuê, bên thuê có thể thảo luận với bên cho thuê để gia hạn hợp đồng cũ hoặc ký hợp đồng mới tùy thuộc vào ý muốn và thỏa thuận của cả hai bên.

Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà mới nhất

Khi hợp đồng thuê nhà của bạn sắp đến hạn, việc lập phụ lục gia hạn là một giải pháp linh hoạt để tiếp tục giao dịch mà không cần phải ký một hợp đồng mới. Dưới đây là một số mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhàITALAND xin chia sẻ, giúp bạn dễ dàng áp dụng trong tình huống của mình:

 

MẪU 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

——————————–

PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số:...................

– Căn cứ theo Hợp đồng thuê nhà số:… đã ký ngày … tháng … năm …… (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”);

– Căn cứ theo thỏa thuận của hai bên;

Phụ lục Hợp Đồng này được lập và ký ngày …tháng…năm…..giữa các bên bao gồm:

BÊN CHO THUÊ (GỌI TẮT LÀ “BÊN A”):

Tên cá nhân/pháp nhân:………………………………………………………………………………………………………….

Trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………………………

Giấy CNĐKKD số: Được cấp bởi:………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………….. Fax:…………………………………………………………………….

Người đại diện:…………………………………………. Chức vụ:……………………………………

BÊN THUÊ (GỌI TẮT LÀ “BÊN B”):

Tên cá nhân/pháp nhân:………………………………………………………………………………………………………….

Trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………………………

Giấy CNĐKKD số: Được cấp bởi:…………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………………….. Fax:…………………………………………………………………….

Người đại diện:…………………………………………. Chức vụ:………………………………………

Bên A và Bên B đã tiến hành thỏa thuận và đi đến thống nhất ký kết Phụ lục gia hạn Hợp đồng thuê nhà (gọi tắt là “Phụ lục hợp đồng”) với những điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG

1.1. Hai bên đồng ý gia hạn thời hạn thuê nhà từ ngày ……………. đến hết ngày ……………..……

Sau thời gian gia hạn này, nếu Bên B tiếp tục thuê thì phải thông báo cho Bên A chậm nhất là … ngày trước khi chấm dứt thời hạn thuê. Nếu Bên A đồng ý thì các bên sẽ thỏa thuận tiếp tục gia hạn bằng phụ lục hợp đồng khác hoặc ký lại bằng một hợp đồng mới theo thỏa thuận được hai bên thống nhất.

1.2. Giá cho thuê theo Phụ lục hợp đồng này được áp dụng từ ngày……………..… đến ……………….. là ……………..…đồng/tháng.

Bằng chữ:……………..………………..………………..………………..……………………………………

1.3. Giá thuê này đã bao gồm thuế VAT và tất cả các loại thuế có liên quan có thể phát sinh từ hợp đồng này. Nhưng không bao gồm tiền điện, nước, điện thoại, fax, internet, chi phí dịch vụ vệ sinh và các chi phí khác do Bên B sử dụng.

Các chi phí này Bên B thanh toán trực tiếp cho các bên cung cấp theo tất cả các hóa đơn hàng tháng phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của Bên B.

ĐIỀU 2. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

2.1. Phụ lục Hợp đồng này là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng.

2.2. Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể ngày ký.

2.3. Tất cả các điều khoản khác của Hợp đồng và các Phụ lục đính kèm Hợp đồng không được đề cập đến trong Phụ lục Hợp đồng này sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực.

2.4. Phụ lục Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A                              ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký ghi rõ họ tên)                             (Ký ghi rõ họ tên)

MẪU 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

——————————–

PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số:…………..

– Căn cứ hợp đồng thuê nhà số ……, đã ký ngày …… /…… /……;

– Căn cứ phụ lục hợp đồng số ……, đã ký ngày …… /…… /……;

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên. 

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm …… tại……………………………………………………………

Thỏa thuận dưới đây được lập thành giữa các bên bao gồm:

BÊN A – BÊN CHO THUÊ:

Họ và tên: ……………………………………… Sinh ngày: …… / ……/ ……………………………………………………..

CMND số: ……………………………………… Cấp ngày: ……/ ……/ ……………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở: Số ………………… do ……………………………. cấp ngày…… /……/……

BÊN B – BÊN THUÊ:

Họ và tên: ……………………………………… Sinh ngày: …… / ……/ ………………………………………………………

CMND số: ……………………………………… Cấp ngày: ……/ ……/ ………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở: Số ………………… do ……………………………. cấp ngày…… /……/……

Sau khi bàn bạc thỏa thuận, hai bên đã thống nhất ký kết phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG

1. Gia hạn thời hạn thuê: từ ngày …… / …… / …… đến hết ngày …… / …… / …………

Sau thời hạn gia hạn này, nếu Bên B tiếp tục thuê thì phải thông báo cho Bên A chậm nhất là …… trước khi chấm dứt thời hạn thuê. Nếu Bên A đồng ý thì các bên sẽ thỏa thuận tiếp tục gia hạn bằng phụ lục hợp đồng khác hoặc ký lại bằng một hợp đồng mới theo thỏa thuận được hai bên thống nhất.

2. Giá cho thuê trong thời hạn từ ngày …… / …… / …… đến …… / …… / …… là ……………………

3. Các điều khoản khác trong Hợp đồng thuê nhà số …… đã ký ngày …… / …… / …… và các phụ lục số …… không thay đổi.

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

– Phụ lục hợp đồng này là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng thuê nhà số ……, đã ký ngày …… / …… / ……

– Phụ lục hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… / …… / ……

– Phụ lục hợp đồng này được lập thành …… bản, mỗi bên giữ …… bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký ghi rõ họ tên)                                   (Ký ghi rõ họ tên)

 

Những lưu ý quan trọng khi lập hợp đồng gia hạn cho thuê

Khi bước vào quá trình lập hợp đồng gia hạn cho thuê, việc chú ý đến những điều quan trọng có thể giúp bảo vệ quyền và lợi ích của cả bên cho thuê và bên thuê.

Dưới đây là một số lưu ý quan trọng cần xem xét:

  • Tuân thủ quy định pháp luật: Phụ lục hợp đồng là một bộ phận liên kết không thể tách rời từ hợp đồng theo quy định tại Điều 403 Bộ luật dân sự 2015. Do đó, nó cũng cần tuân thủ các quy định về việc lập hợp đồng và công chứng nếu hợp đồng chính đã được thực hiện theo hình thức này.

  • Phụ lục phải tuân thủ hợp đồng gốc: Nội dung và hiệu lực của phụ lục hợp đồng phụ thuộc vào hợp đồng thuê ban đầu. Mọi điều khoản trong phụ lục không thể đi ngược lại với nội dung của hợp đồng chính và phải tuân thủ đúng quy định pháp luật.

  • Đảm bảo năng lực hành vi dân sự: Cả hai bên ký kết phụ lục hợp đồng phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Điều này đảm bảo sự tự nguyện và không có yếu tố lừa đảo hay ép buộc trong quá trình ký kết.

  • Cân nhắc lại điều khoản: Bên thuê nên xem xét lại các điều khoản của hợp đồng thuê nhà và nếu cần thiết, yêu cầu điều chỉnh hoặc bổ sung những điều khoản để phù hợp với nhu cầu mới.

  • Thỏa thuận tự nguyện: Cả hai bên tham gia ký kết phụ lục hợp đồng theo nguyên tắc tự nguyện, không có yếu tố lừa đảo hay ép buộc. Điều này đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đàm phán.

Thông qua những lưu ý trên, quá trình lập phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà trở nên linh hoạt và đảm bảo tính hợp pháp, giúp cả hai bên tham gia duy trì giao dịch cho thuê một cách hiệu quả. Hy vọng rằng, thông qua những chia sẻ này, bạn sẽ có được mẫu gia hạn hợp đồng thuê nhà phù hợp nhất cho tình huống của mình.

Nếu quý đang cần tìm thuê văn phòng hoặc mặt bằng kình doanh tại đây hay cần tư vấn mọi thông tin hãy liên hệ ngay với ITALAND hoặc theo dõi thông tin văn phòng tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ITA VIỆT NAMZalo
Gọi điện